Bài Tập In On At

Thực hành một trong những bài tập về giới tự in at on trong giờ đồng hồ Anh, dạng bài tập này rất gần gũi với học sinh các cấp cho học cấp 2, cấp 3 và sinh viên. Phần dưới cùng tất cả đáp án cụ thể và đầy đủ. Chắc hẳn rằng dạng bài bác tập này cần thiết và hữu ích cho những bạn.

Bạn đang xem: Bài tập in on at

*

BÀI TẬP GIỚI TỪ IN AT ON

1.IN

– IN được dùng để chỉ những thời gian không xác định trong một ngày, một tháng, một mùa hoặc một năm.

– IN được dùng để nói về một khoảng thời gian ra mắt sự kiện, hành động nào đó.

– IN + một khoảng chừng thời gian

– IN time: vừa kịp lúc

– IN + vị trí nhỏ

2. AT

– AT được dùng để làm chỉ một khoảng thời gian chính xác.

– AT được áp dụng để chỉ các kì nghỉ lễ không quá lâu như at weekend, at Christmas,…

– AT được áp dụng để diễn đạt thời điểm vào khoảng thời gian ngắn như at the over of…

– AT + thời gian cụ thể

– AT + số nhà

– AT + vị trí lớn

3. ON

– ON được dùng để chỉ ngày rõ ràng trong tuần với ngày vào tháng.

– ON time: có nghĩa là đúng giờ đồng hồ (không bị chậm, trễ giờ)

Các chúng ta nhớ học tập thêm nhiều kỹ năng tiếng anh hữu dụng tại: https://baosongngu.vn.


BÀI TẬP VỀ GIỚI TỪ IN AT ON

Exercise 1: Chọn giải đáp đúng nhất.

1.Her next birthday will be _______ Monday.

A.in

B. On

C. At

D. By

2. My family must leave ________ a few minutes.

A.in

B.at

C.on

D.since

3. We’re getting married ________ three month’s time.

A.on

B.at

C.for

D.in

4. He often eats bread _______ lunch.

A.on

B.by

C.in

D.at

5.It arrives_________ new york at ten o’clock.

A.at

B.in

C.near

D.on

6. Kim usually works _______ the weekend.

A.on

B.at

C.for

D.above

7. The 12.00 train left _______ time.

A.on

B.in

C.for

D.near

8. Nam want khổng lồ get trang chủ ______ time to see my parents.

Xem thêm: Đọc Truyện Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi, Nhóc Con Dễ Thương ! Em Là Của Tôi

A.on

B.at

C.for

D.in

9. Vì chưng you go to lớn school _____ Sundays?

A.on

B.in

C.by

D.with

10. Phong’s not home ______ present.

A.on

B.at

C.near

D.in

11. Wind couldn’t decide where khổng lồ go for his birthday. ______ the end, he decided lớn go khổng lồ Korea.

A.with

B.on

C.at

D.in

12. His father was born _____ 1963.

A.on

B.at

C.in

D.among

13. Mr.Jun will meet me at the restaurant _______ 8 o’clock.

A.on

B.at

C.for

D.in

14. Lin’s grandmother is _______ hospital.

A.on

B.at

C.for

D.in

15. Hoa works _____ PCC.

A.on

B.at

C.for

D.in

Exercise 2: Điền các giới trường đoản cú in, on, at vào những câu sau:

1.Will she be home _____ time for lunch?

2. The week will begin _____ Sunday.

3. They got lớn the station just _____ time khổng lồ catch the train.

4. Thy left school ______ the kết thúc of 15.

5. This restaurant will close _____ midnight.

Exercise 3: Tìm cùng sửa lỗi sai trong những câu bên dưới đây:

1. Lan wants to lớn live & work on Japan.

2. Hung’s birthday is in 2nd of July.

3. We will arrive in Saigon on 9 a.m.

4. This cat jumped in his face và scared me.

5. It is his birthday in the 22nd.

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1.Chọn B (on + ngày trong tuần)

2. Lựa chọn A (in a few minutes: trong một khoảng 1 đến 2 phút – cấu trúc cố định của in)

3. Lựa chọn D (in + khoảng chừng thời gian)

4. Lựa chọn A ( at + khoảng thời gian ngắn – at lunch)

5. Lựa chọn B (in + địa điểm)

6. Lựa chọn B (at the weekend)

7. Lựa chọn A (on time: đúng giờ)

8. Lựa chọn D (in time: kịp giờ)

9. Chọn A (on + ngày vào tuần)

10. Lựa chọn B (at present – cấu tạo cố định)

11. Lựa chọn D (in the end)

12. Chọn C (in + year)

13. Lựa chọn B (at + thời hạn cụ thể)

14. Lựa chọn D (in + địa điểm)

15. Chọn B (at + vị trí lớn PCC Officer of the các buổi tiệc nhỏ Central Committee – văn phòng tw Đảng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Vũ mai hương google drive

 • Tranh to màu công chúa đẹp

 • Quan hệ hai nước nhật bản

 • Con trai và con gái hôn nhau

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.