Giải Bài Tập Vật Lý 10 Sgk

Giải bài tập trang 44 bài xích 6 không đúng số của phép đo những đại lượng đồ vật lý SGK thứ lí 10. Câu 1: cần sử dụng một đồng hồ thời trang đo thời hạn có độ chia nhỏ dại nhất 0.001 s nhằm đo n lần thời gian rơi tự do thoải mái của một vật ban đầu từ điểm A (vA = 0) đến điểm B...

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 10 sgk


Bài 1 trang 44 sgk đồ vật lí 10

Dùng một đồng hồ đeo tay đo thời hạn có độ chia nhỏ nhất 0.001 s để đo n lần thời gian rơi tự do thoải mái của một vật ban đầu từ điểm A (vA = 0) đến điểm B, công dụng cho vào Bảng 7.1.

1. Hãy tính thời gian rơi trung bình, không đúng số ngẫu nhiên, không đúng số qui định và sai số phép đo thời gian: Phép đo này trực tiếp hay loại gián tiếp? giả dụ chỉ đo 3 lần (n = 3) thì tác dụng đo bằng bao nhiêu?

Bảng 7.1

n

t

∆ti

∆t’

1

0,398

 

 

2

0,399

 

 

3

0,408

 

 

4

0,410

 

 

5

0,406

 

 

6

0,405

 

 

7

0,402

 

 

Trung bình

 

 

 

Trả lời:

n

t

∆ti

∆t’

1

0,398

0,006

 

2

0,399

0,005

 

3

0,408

0,004

 

4

0,410

0,006

 

5

0,406

0,002

 

6

0,405

0,001

 

7

0,402

0,002

 

Trung bình

0,404

0,004

0,001

Thời gian rơi trung bình ( art) = 0,404s

Sai số ngẫu nhiên: ∆t = 0,004 s

Sai số dụng cụ: ∆t’ = 0,004 + 0,001 = 0,005 s

Kết quả: t = ( art) + ∆t = 0,404 ± 0,005 s

Đây là phép đo trực tiếp.

Nếu chỉ đo cha lần: (n = 1, 2, 3) thì tác dụng đo bắt buộc lấy sai số rất đại.

t = ( art) ± ∆t

Với ( art) = ( frac0,398+0,399+0,4083) ≈ 0,402

 ∆t = 0,006s

=> t = 0,402 ± 0,006s.

Xem thêm: 3 Cách Khắc Phục Lỗi Không Gửi Được Tin Nhắn Do Đâu Và Cách Khắc Phục

Bài 2 trang 44 sgk vật dụng lí 10

2. Dùng một thước mm đo 5 lần khoảng cách s giữa hai điểm A,B gần như cho một giá bán trị tương đồng bằng 798mm. Tính sai số phép đo này với viết tác dụng đo.

Trả lời:

Sai số của phép đo khoảng cách giữa hai điểm AB được đánh giá bởi không đúng số dụng cụ, lấy ∆S = 1mm

Kết quả đo được viết: S = 798 ± 1mm

Bài 3 trang 44 sgk vật dụng lí 10

3. Cho công thức tính tốc độ tại B:

v = ( frac2st) và tốc độ rơi tự do: g = ( frac2st^2).

Dựa vào các tác dụng đo ngơi nghỉ trên và các quy tắc tính không đúng số đại lượng đo con gián tiếp, hãy tính v, g, ∆v, ∆g, δv, δg với viết các tác dụng cuối cùng.

Trả lời:

Áp dụng phương pháp tính không đúng số tỉ đối

δv = ( fracDelta varv) = ( fracDelta SarS) + ( fracDelta tart) = ( frac1798) + ( frac0,0050,404) = 0,014

δg = ( fracDelta gg) = ( fracDelta SS) + ( frac2Delta tart) = ( frac1798) +2. ( frac0,0050,404) = 0,026

( arv) = ( frac2arSart) = 2.( frac0,7980,404) = 3,95 m/s

∆v = ( arv).δv = 3,95 . 0,014 = 0,06 m/s

v = ( arv) ± ∆v = 3,95 ± 0,06 m/s

mà ( arg) = ( frac2arSart^2) = ( frac2.0,798(0,404)^2) = 9,78 m/s2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • 2001 xăm hình gì hợp

 • Cách đăng ký giao hàng j&t

 • Dong ho rado jubile

 • Samsung galaxy note 10 giá bao nhiêu

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.