Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán Pdf

Giáo trình nguyên tắc kế toán bài giảng kế toán Tài liệu nguyên tắc kế toán tài liệu kế toán tài chính bài xích tập nguyên tắc kế toán

Bạn đang xem: Giáo trình nguyên lý kế toán pdf

*
doc

Công văn số 9933/CT-TTHT


*
pdf

nguyên tắc kế toán - bài xích tập: Phần 1


Xem thêm: Uống Cafe Buổi Tối Có Giảm Cân Không Thể Giảm Cân, Uống Cà Phê Tối Có Béo Không

*
pdf

nguyên lý kế toán - bài xích tập: Phần 2


Nội dung

III. GHI SỔ KÉP1. Khái niệmKhi nghiên cứu và phân tích những phần trên họ thấy rằng: Cứ mỗi mộtnghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải sở hữu liên quan tới sự vận động đổi thay đổiít duy nhất 2 đối tượng người tiêu dùng kế toán. Đồng thời khi phân tích bảng phẳng phiu kếtoán bọn họ cũng đã xác định. Sự chuyển đổi của bảng do các nghiệpvụ kinh tế phát sinh tạo ba rọi có 4 trường thích hợp tổng quát. Vào đómỗi trường hợp rõ ràng đều liên quan đến sự tăng giảm của tối thiểu 2đối tượng kế toán. Từ kia nhằm bảo đảm phản ánh một phương pháp toàn diện,liên tục đúng mực tình hình vận động sản xuất marketing của đối kháng vịthì khi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán phải phản ánh vào ítnhất 2 tài khoản có liên quan, giả dụ ghi Nợ cho tài khoản này thì phảighi bao gồm cho tài khoản khác theo phép tắc số chi phí ghi Nợ và ghi Cóbằng nhau, vì vậy tổng số dư Nợ và tổng số dư Có của những tài khoảnluôn bằng nhau. Việc ghi chép phản ánh nghiệp vụ tài chính phát sinhvào những tài khoản kế toán phải ghi số tiền 2 lần như trên gọi là: ghi sổkép. Như vậy, ghi sổ kép là phương thức phản ánh các nghiệp vụ phátsinh lên tài khoản kế toán theo dục tình đối ứng vốn có bằng cách: ghi2 lần cùng một lượng tiền tạo ra lên tối thiểu 2 thông tin tài khoản kế toán cóquan hệ đối ứng với nhau.Ví dụ l: xí nghiệp chuyển tiền gửi bank mua 500.000đ côngcụ công cụ nhập kho.Nghiệp vụ này làm cho công cụ, pháp luật trong kho tăng lên500.000đ cùng làm bớt tiền gửi ngân hàng 500.000đ. Những tài khoản cóliên quan tiền trong nhiệm vụ này là tài khoản công cụ lý lẽ và tàikhoản tiền gửi ngân hàng. Cả 2 tài khoản này phần đông thuộc tài khoản tàisản. Căn cứ vào kết cấu của tài khoản gia tài đã trình làng ở phần trênkế toán đã ghi.120 Nợ TK 153: 500.000đCó TK 112: 500.000đVí dụ 2: Xuất vật liệu cho SXKD 3.000.000đ, trong các số ấy cho chếtạo thành phầm là 2.700.000đ với cho quản lý doanh nghiệp là 300.000đ.Nghiệp vụ này tạo cho vật liệu trong kho giảm sút 3.000.000đđồng thời làm cho tăng chi phí làm chủ doanh nghiệp lên 300.000đ với tăngchi mức giá NVL thẳng là 2.700.000. Những tài khoản có tương quan trongnghiệp vụ này là tài khoản: nguyên thứ liệu, giá thành nguyên liệu, vậtliệu trực tiếp, bỏ ra phí cai quản doanh nghiệp. địa thế căn cứ vào kết cấu củacác thông tin tài khoản đã giới thiệu ở phần trên kế toán đã ghi.Nợ TK 621: 2.700.000đNợ TK 642: 300.000đCó TK 152: 3.000.000đVí dụ 3: xí nghiệp sản xuất vay ngắn hạn ngân hàng để sở hữ TSCĐ hữu121 hình trị giá 40.000.000đNghiệp vụ kinh tế này làm cho TSCĐ tăng thêm 40.000.000đ vàkhoản vay thời gian ngắn cũng tăng thêm 40.000.000đ. Những tài khoản bao gồm liênquan trong nghiệp vụ này là tài khoản TSCĐ hữu hình và tài khoảnvay ngắn hạn. Kế toán sẽ ghi:Nợ TK 211: 40.000.000đCó TK 311: 40.000.000đVí dụ 4: nhà máy sản xuất dùng chi phí gửi bank để trả nợ người bán100.000.000đNghiệp vụ kinh tế này làm cho khoản phải trả người bán giảmxuống 100.000.000đ và tạo nên tiền gửi ngân hàng cũng bớt xuống100.000.000đ. Các tài khoản có tương quan trong nhiệm vụ này là tàikhoản cần trả người bán và tài khoản tiền gởi ngân hàng. Tài khoảnphải trả người bán là tài khoản nguồn vốn, thông tin tài khoản tiền gởi ngânhàng là tài khoản tài sản. Cho nên kế toán đã ghi:Nợ TK 331: 100.000.000đCó TK 112: 100.000.000đ122 2. Định khoản kế toánMuốn phản ảnh một nghiệp vụ tài chính phát sinh nào đó vào tàikhoản kế toán, ta nên biết nghiệp vụ kinh tế đó có liên quan đếnnhững thông tin tài khoản nào? Kết cấu của những tài khoản đó ra sao? từ đóxác định thông tin tài khoản nào ghi Nợ, thông tin tài khoản nào ghi Có, với số chi phí ghivào từng tài khoản là bao nhiêu? công việc đó được call là định khoảnkế toán.Như vậy định khoản kế toán tài chính là hình thức hướng dẫn bí quyết ghi chépsố liệu của nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán tài chính mộtcách đúng chuẩn tuỳ theo nội dung kinh tế tài chính cụ thể. Định oản kế toán tài chính làcụ thể hoá của vấn đề ghi sổ kép. Định khoản kế toán có 2 một số loại là: Địnhkhoản giản 1-1 và định khoản phức tạp.- Định khoản giản đơn: Là số đông định khoản chỉ liên quan đến 2tài khoản. Trong những số ấy một thông tin tài khoản ghi Nợ với một tài khoản ghi có vớisố tiền bằng nhau.- Định khoản phức tạp: Là hầu hết định khoản tương quan đến không nhiều nhấttừ 3 tài khoản trở lên. Trong số ấy một tài khoản ghi Nợ và nhiều tàikhoản ghi Có; hoặc một thông tin tài khoản ghi tất cả và nhiều thông tin tài khoản ghi Nợ;hoặc nhiều thông tin tài khoản ghi Nợ và nhiều thông tin tài khoản ghi Có, nhưng lại tổng sốtiền ghi Nợ với ghi Có lúc nào cũng bởi nhau.Ví dụ l: xí nghiệp X tính ra tiền bảo hiểm xã hội đề xuất trả chocông nhân cung cấp trực tiếp là 4.500.000đ, nhân viên cấp dưới phân xưởng là500.000đ, nhân viên làm chủ doanh nghiệp là 4.000.000đ.123 Nghiệp vụ kinh tế này tạo nên giá trị tài khoản chi tiêu nhân côngtrực tiếp tăng 4.500.000đ, chi phí sản xuất bình thường tăng 500.000đ, chiphí quản lý doanh nghiệp tăng 4.000.000đ, nên trả cần nộp khác tăng9.000.000đ. Những tài khoản có liên quan trong nghiệp vụ này gồm:Tài khoản 622 - ngân sách nhân công trực tiếpTài khoản 627 - chi phí sản xuất chungTài khoản 642 - chi phí làm chủ doanh nghiệpTài khoản 338 - buộc phải trả bắt buộc nộp khác4 tài khoản này thuộc một số loại tài khoản nguồn ngân sách và thông tin tài khoản chiphí, cho nên vì thế kế toán sẽ ghi:Nợ TK 622: 4.500.000đNợ TK 627: 500.000đNợ TK 642: 4.000.000đCó TK 338: 9.000.000đ124 Ví dụ 2: nhà máy X trích trước lương phép theo chiến lược củacông nhân trực tiếp cấp dưỡng là 9.000.000đ. Nghiệp vụ tài chính này làmcho ngân sách phải trả tăng thêm 9.000.000 đồng thời làm cho tăng đưa ra phínhân công thẳng là 9.000.000. Những tài khoản có liên quan trongnghiệp vụ này gồm:Tài khoản 622 - chi tiêu nhân công trực tiếpTài khoản 335 - chi phí phải trảTrong kia tài khoản giá cả nhân công trực tiếp là thông tin tài khoản chi phícó kết cấu thông thường là tăng mặt Nợ, giảm bên Có; tài khoản ngân sách phảitrả là tài khoản gia tài có kết cấu phổ biến là tăng bên Có, giảm mặt Nợ.Do kia kế toán đã ghi:Nợ TK 622: 9.000.000đCó TK 335: 9.000.000đ125 Ví dụ 3: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát ra đời sau đây:1. Rút TGNH mua một trong những công cụ, nguyên tắc nhập kho 1.000.000đ2. Nhà máy vay thời gian ngắn ngân hàng nhằm trả nợ người bán50.000.000đ3. XN cần sử dụng tiền mặt nhằm trả nợ khoản vay ngắn hạn 25.000.000đ4. XN rút TGNH nhằm nhập quỹ TM: 20.000.000đĐịnh khoản: (ĐVT: 1.000đ)(1) Nợ TK 153: 1.000Có TK 112: 1.000(2) Nợ TK 331: 50.000Có TK 311: 50.000(3) Nợ TK 311: 25.000CÓ TK 111: 25.000(4) Nợ TK 111: 20.000Có TK 112: 20.000Phản ánh vào thông tin tài khoản như sau:126 Không minh bạch định khoản giản đơn hay định khoản phức tạpmỗi định khoản cần được triển khai bằng một lượt ghi và điện thoại tư vấn là búttoán. Mỗi quan hệ kinh tế tài chính giữa các tài khoản có tương quan với nhautrong từng bút toán hotline là quan hệ giới tính đối ứng tài khoản. Mối quan hệ nàyluôn luôn luôn là quan hệ nam nữ Nợ - Có. Tình dục đối ứng tài khoản có tác dụngkiểm tra việc ghi chép có chính xác hay không và rất có thể thấy được nộidung kinh tế tài chính của từng nghiệp nạm được ghi chép bên trên tài khoản.3. Công dụng của cách thức ghi sổ kép- trải qua quan hệ đối ứng giữa những tài khoản, hoàn toàn có thể thấy được127 nguyên nhân tăng, giảm của các đối tượng kế toán. Từ đó rất có thể phântích được chuyển động kinh tế của xí nghiệp.- bình chọn được việc phản ánh các nghiệp vụ kinh tế vào những tàikhoản có đúng đắn hay không. Tính chất bằng phẳng về số tiền ở 2 bênNợ, tất cả trong từng bút toán làm các đại lý cho việc kiểm tra toàn bô phátsinh của các tài khoản vào tổng kỳ tốt nhất định, theo nguyên tắc: Tổngsố phân phát sinh mặt Nợ của tất cả các tài khoản bao giờ cũng bởi vớitổng số phất sinh bên có của toàn bộ các tài khoản.128 Chương VIKẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNHKINH DOANH CHỦ YẾUHoạt cồn sản xuất kinh doanh của một đơn vị tài chính thường baogồm những giai đoạn khác biệt tùy theo điểm lưu ý từng ngành nghề vàphạm vi hoạt động.- Đối với đơn vị chức năng thuộc mô hình sản xuất thì các quy trình kinhdoanh hầu hết là: Cung cấp, sản xuất, tiêu tốn sản phẩm.- Đối với đơn vị thuộc loại hình lưu thông bày bán thì các quátrình sale chủ yếu ớt là: download hàng, cung cấp hàng. Đối với đơn vị chức năng thựchiện mặt khác hai chức năng. Sản xuất và mua bán hàng hóa thì quátrình marketing chủ yếu đuối sẽ bao hàm các quy trình của đơn vị chức năng sản xuấtvà đơn vị lưu thông.- Đối với nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ thì quá trình cung ứng dịchvụ cũng là quy trình tiêu thụ.Kế toán có trọng trách theo dõi, đề đạt một cách toàn diện, liêntục với có khối hệ thống các chuyển động kinh tế của đối chọi vị. Có nghĩa là theo dõi,phản ánh một cách ví dụ các quá trình sale chủ yếu. Có vậymới nỗ lực được hiệu quả về mặt số lượng, quality và hiệu quả sửdụng vốn sống từng khâu, từng vụ việc trong toàn bộ vận động chungcủa 1-1 vị.Mỗi quá trình marketing chủ yếu đuối được cấu thành vì chưng vô sốnghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh. Theo qui định của kế toán, nghiệp vụphát sinh sẽ được phản ánh vào những loại giấy tờ quan trọng theo đúng thủtục quy định về hội chứng từ ghi chép lúc đầu lấy đó làm địa thế căn cứ để ghivào sổ sách dưới bề ngoài tài khoản theo phương thức ghi sổ kép.129

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Tranh to màu công chúa đẹp

 • Meowww (@Meowww36459275) / Twitter

 • Ca nhạc nhảy không mặc quần áo

 • Quan hệ hai nước nhật bản

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.