Trắc nghiệm lịch sử 11 hk2

... Trận đánh tranh giới lần thứ kết thúc vào thời hạn nào? A 11 / 10 /19 18 B 10 /11 / 19 18 C 11 / 11 /19 18 D 01 /11 / 19 18 33 Cuộc cải cách Duy Tân Minh trị tiến hành nghành nào? A thiết yếu trị, tởm tế, qn ... Vµo thêi gian nµo: A Th¸ng 9 /19 18 B Th¸ng 10 /19 18 C Th¸ng 11 / 19 18 D Th¸ng 12 /19 18 L«m«n«xèp lµ nhµ b¸c häc nỉi tiÕng thc qc gia nµo? 11 8 A Nga B Anh Ph¸p C D §øc 11 9 Liên bang cùng hoà xóm hội ... D Buộc giới rứa quyền Nhật bản phải thi hành nhiều cách tân dân nhà ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA 10 11 12 13 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 14 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Châu Phi khơng thuộc...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 11 hk2


*

*

... Đà d/ Năm 218 TCN e/ Năm 11 1 TCN (1) không ngừng mở rộng bờ cõi ; (2) Âu Việt; (3) Thục Phán; (4) Hiệu úy Đồ Thư III Hãy ghép khiếu nại kế hoạch sử cột A với thời hạn cột B cho (1 điểm) 1d, 2c, 3b, 4a Câu 49 : Hồn ... Chăn ni D/ thuyền Câu 45: cơ quan ban ngành địa phương nhà nước Văn Lang: A/ thơn, B/ chiềng, chạ C/ thơn, ấp D/ huyện, xóm Câu 47: cả nước Văn Lang phân tách làm: A/ 14 B/ 15 C/ 13 D/ 12 Câu 46: Vua bên nước ... Khiếu nại kế hoạch sử cột A với thời hạn cột B mang lại (1 điểm) Cột A Cột B công ty Tần tấn công xuống phương phái nam a/ Năm 17 9 TCN Qn Tần thoái lui khỏi nước ta b/ Năm 207 TCN Thục Phán tự xưng An Dương vương c/ Năm 214 ...
*

*

*

... để gia công phút ) ?Khởi nghĩa Hoàng Công chất diễn vào thời hạn nào? a 173 9- 179 6 b 179 3- 179 6 c 173 9- 179 3 d 173 9- 176 9 Đáp án: d Câu 24 : (Hiểu kỹ năng đến tuần 26 , thời gian đủ để triển khai 10 phút) ?Sự ... Nghĩa Tây Sơn vào khoảng thời gian nào? a 177 1 b 177 7 c 177 5 d 178 0 Đáp án: a Câu 26 : (Vận dụng, kiến thức và kỹ năng đến tuần 26 , thời gian đủ để làm 10 phút) ? vì chưng khởi nghĩa Tây sơn từ đầu đông đảo giai cấp, lứa tuổi ... Thời Lê sơ, ông soạn sử nào? a Đại Việt sử kí b Đại việt sử kí toàn thư c sử kí tục biên d Khâm định việt sử thông giám cưng cửng mục Đáp án: b Câu 13: ( Hiểu, kỹ năng đến tuần 22 , thời gian...
... Nơi - Sử học: + Thời Tần – Hán, Sử học tập trở thành nghành khoa học tập độc lập: tứ Mã Thiên cùng với Sử kí, Hán thư Ban vậy Thời Đường ra đời quan biên soạn gọi Sử quán + Đến thời Minh – Thanh, sử học ... đơn vị Tần thống trung hoa vào khoảng thời hạn nào? A khoảng tầm năm 122 TCN B khoảng tầm năm 21 2 TCN C khoảng tầm năm 22 1 TCN D khoảng chừng năm 21 5 TCN Câu 14 Vào khoảng thời gian cư dân Địa Trung Hải ban đầu ... đê-li vương vãi triều Mô-gôn? (3 điểm) ĐÁP ÁN I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Câu chọn A C B D A C D B A 10 B 11 D 12 C 13 C 14 A 15 D 16 B II – PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) Câu 1: gợi ý trả...
... đa bội lệch c/ thể dò bội d/ thể cha NST số 21 95 loài cải củ bao gồm NST (2n) = 18R loài cải bắp tất cả NST (2n) = 18B Thể song nhò bội nhì loài a/ dò tứ bội b/ nhiều bội chẵn c/ dò nhiều bội d/ thể nhiều bội ... D Chế Mân □ A Phù phái nam □ C Champa □ B Chân Lạp □ D tất câu □ A tây-nam cỗ □ C nam giới Trung bộ □ B Bắc cỗ Bắc Trung bộ □ D phái nam Trung bộ tây-nam bộ □ A Văn Lang □ C Champa □ B Phù phái mạnh □ D Xiêm La 212 ... Dân binh só □ D Câu A B 255 Vua Lê Thánh Tôn quăng quật chức vụ cao cấp nào? □ A tướng tá quốc, đại tổng quản, đại hành khiển □ B Ngự sử đài, thừa tướng, máu độ sứ □ C Thượng thư, quốc sư, đại hành khiển...

Xem thêm: Xem Lời Bài Hát Vô Hình Trong Tim Em (Beat), Lời Bài Hát Vô Hình Trong Tim Em


... ơng Đảng thức đợc bầu hội nghị lần vật dụng (10/1930) tất cả đại biểu A) bao gồm 05 đại biểu B) gồm 06 đại biểu C) gồm 07 đại biểu D) có 09 đại biểu Đáp án C Câu 79 ấn Độ tuyên bố độc lập vào thời gian nào? A) ... Thảo D) Câu A B Đáp án -C Câu 72 vào niên đại sau đây, niên đại đính với Luận cơng trị bè bạn Trần Phú soạn thảo A) tháng 10 1930 B) tháng - 1930 C) mon 1930 D) mon 1930 Đáp án A Câu 73 ... Xô, A) Ngời dự đại hội Nông dân quốc tế B) Ngời dự đại hội lần sản phẩm V thế giới cộng sản C) Ngời dự đại hội quốc tế phụ nữ D) Ngời dự đại hội nước ngoài VII nước ngoài cộng sản Đáp án B Câu 51 Tác dụng...
... 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn định kỳ Sử – lưu ý cho học sinh 12 thi giỏi Nghiệp cỗ Đề 001 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn định kỳ Sử – lưu ý cho học sinh 12 thi giỏi Nghiệp bộ Đề 001 Đáp án 01 ... câu hỏi Trắc Nghiệm môn kế hoạch Sử – gợi ý cho học tập sinh 12 thi giỏi Nghiệp bộ Đề 001 23 50 77 24 51 78 25 52 79 26 53 80 27 54 81 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn lịch Sử – gợi ý cho học tập sinh 12 thi giỏi ... 79 26 53 80 27 54 81 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn lịch Sử – lưu ý cho học tập sinh 12 thi xuất sắc Nghiệp cỗ Đề 001 ...
... đổi tên là: □ A Phù phái nam □ C Champa □ B Chân Lạp □ D tất câu □ A tây nam bộ □ C phái nam Trung cỗ □ B Bắc cỗ Bắc Trung cỗ □ D phái nam Trung bộ tây-nam cỗ □ A Văn Lang □ C Champa □ B Phù phái mạnh □ D Xiêm La □ ... Dân quân só □ D Câu A B 255 Vua Lê Thánh Tôn vứt chức vụ cao cung cấp nào? □ A tướng tá quốc, đại tổng quản, đại hành khiển □ B Ngự sử đài, quá tướng, ngày tiết độ sứ □ C Thượng thư, quốc sư, đại hành khiển ... Phục dòch mang lại lãnh chúa □ C ko quyền rời khỏi lãnh đại □ D vớ câu 151.Đời sinh sống nông nô thì: □ A dễ dàng chòu bầy tớ □ C Câu a b □ B vui mắt tá điền □ D Câu a b không nên 152.Những tiến kỹ thuật nông nghiệp...
... Nguyễn Quyền D Cả a, b, c Đáp án b Câu 111 tín đồ nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là: A Trương Quyền B Nguyễn Trung Trực C Trương Định D Cả a, b, c Đáp án c Câu 112 tín đồ xem cầm đầu phe chủ ... án A Câu 86 V.I.Lê-nin tuyên bố ra đời quyền Xô viết vào ngày: A) ngày tháng 10 năm 1917 B) tháng ngày 11 năm 1917 C) Ngày 17 mon 10 năm 1917 D) Ngày 17 mon 11 năm 1917 Đáp án B Câu 87 ... Chiến tranh C nằm trong địa bao gồm vị trí địa lí thuận lời cho bài toán giao lưu mua sắm D Câu A B đáp án D Câu 147 Sự kiện định kỳ sử chứng minh Anh thức công nhận hòa bình 13 ở trong địa Bắc Mĩ là: A Kí kết hoà ước...
tự khóa: thắc mắc trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 11 học tập kì 1câu hỏi trắc nghiệm lịch sử hào hùng 9 học kì 2câu hỏi ôn tập lịch sử hào hùng 11 học tập kì 2trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 11 học kì 2câu hỏi trắc nghiệm technology 11 học tập kì 2câu hỏi trắc nghiệm ngữ văn 11 học tập kì 2cau hoi trac nghiem mon van 11 hoc ki 2cau hoi trac nghiem vat ly 11 hoc ki 2câu hỏi trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 11 bài 19cau hoi trac nghiem lich su cac hoc thuyet tởm tetrắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 học tập kì 1câu hỏi ôn tập lịch sử dân tộc 9 học tập kì 2trắc nghiệm lịch sử 10 học tập kì 2Nghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer vào chẩn đoán cùng tiên lượng nhồi tiết não cấpNghiên cứu vớt vật liệu thay đổi (metamaterials) hấp thụ sóng năng lượng điện tử làm việc vùng tần số THzGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý vận động học tập của học sinh theo hướng phát triển kĩ năng học tập hợp tác và ký kết tại những trường phổ thông dân tộc bán trú huyện cha chẽ, tỉnh giấc quảng ninhPhối thích hợp giữa phòng văn hóa và tin tức với phòng giáo dục và giảng dạy trong vấn đề tuyên truyền, giáo dục, vận động kiến thiết nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và vận dụng trong bảo đảm mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu vãn tổng hợp các oxit tất cả hổn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu kỹ năng đo năng lượng điện bằng hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp & trồng trọt tại bank Nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn nước ta chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan liêu quan tri rui roGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành phát hiện hô hấp nghỉ ngơi thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành phát hiện tại hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành phát hiện hô hấp sinh hoạt thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp sinh hoạt thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan liêu VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG sale TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ đề tài liệu new đăng bắt tắt văn bản trong lòng bà bầu chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài xích tập vật lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài xích tập trang bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại van lop 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Tranh to màu công chúa đẹp

 • Vũ mai hương google drive

 • Ca nhạc nhảy không mặc quần áo

 • Quan hệ hai nước nhật bản

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.