TRONG TỰ NHIÊN BROM CÓ 2 ĐỒNG VỊ

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong thoải mái và tự nhiên Brom có 2 đồng vị bền: 79Br chiếm phần 50,69% số nguyên tử và 81Br chiếm phần 49,31% số nguyên tử. Hãy search nguyên tử khối trung bình của brom.

Bạn đang xem: Trong tự nhiên brom có 2 đồng vị


*

Nguyên tử khối của Brom là :

 (overlineA=frac79.50,69+81.49,31100approx79,98u)

Vậy Nguyên tử khối vừa phải của Brom là (79,98u)


*

Nguyên tử khối vừa phải của Br là: 

(overlineA=frac79.50,69+81.49,3150,69+49,31=frac7998,62100=79,9862)

Vậy nguyên tử khối trung bình của Br là 79,9862


Trong tự nhiên Br có 2 đồng vị là 79Br, 81Br. Biết 79Br chiếm 54,5% số nguyên tử. Tìm trọng lượng nguyên tử vừa đủ của Br.

A. 79,91.

B. 80,09.

C. 80,72.

D. 79,10.


Đáp án A

Khối lượng nguyên tử vừa đủ của Br là

MBr = ( 79 . 54 , 5 + 81 ( 100 - 54 , 5 ) ) / 100 = 79 , 91


Câu 1. Trong tự nhiên và thoải mái brom có hai đồng vị, đồng vị 79Br chiếm 54% số nguyên tử cùng nguyên tử khối mức độ vừa phải của brom là 79,92. Xem nguyên tử khối có giá trị bằng số khối thì đồng vị sản phẩm hai gồm số khối là

A. 82. B. 83.

C. 80. D. 81.


Phần trăm số nguyên tử đồng vị sót lại là 100% -54% = 46%

Gọi A là số khối đồng vị còn lại

Ta gồm : 

$A.46\% + 79.54\% = 79,92 Rightarrow A = 81$

Đáp án D


Trong tự nhiên và thoải mái sắt có 4 đồng vị 54Fe chiếm phần 5,8%, 56Fe chỉ chiếm 91,72%, 57Fe chiếm 2,2% cùng 58Fe chiếm 0,28%. Brom là các thành phần hỗn hợp hai đồng vị 79Br chiếm phần 50,69% cùng 81Br chiếm phần 49,31%.

Thành phần % trọng lượng của 56Fe vào FeBr3 là

A. 17,36%.

B. 18,92%.

C.

Xem thêm: Ép Yêu 100 Ngày ( Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày Full, Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày Full

 27,03%.

D. 27,55%.


Đáp án A

• trọng lượng nguyên tử vừa đủ của sắt là

MFe = 0,058 x 54 + 0,9172 x 56 + 0,022 x 57 + 0,0028 x 58 = 55,9116.Khối lượng vừa phải của Br là

MBr = 0,5069 x 79 + 0,4931 x 81 = 79,9862.Phần trăm trọng lượng của 56Fe trong FeBr3 là

*


Trong tự nhiên và thoải mái kali tất cả 3 đồng vị 39K chỉ chiếm 93,26% cùng đồng vị 40K chiếm phần 0,012% cùng đồng vị 41K. Brom là các thành phần hỗn hợp hai đồng vị 79Br với 81Br với nguyên tử khối vừa phải của Br là 79,92. Nguyên tố % khối lượng của 39K vào KBr là

A. 30,56%.

B. 29,92%.

C. 31,03%.

D. 30,55%.


Đáp án D

%41K = 100 - 93,26 - 0,012 = 6,728%.Khối lượng nguyên tử vừa phải của K là: MK = 39 x 0,9326 + 40 x 0,00012 + 41 x 0,06728 = 39,13468.Khối lượng nguyên tử vừa đủ của Br là:

MBr = 79,92.Thành phần xác suất của 39K trong KBr là

*


Brom vào tự nhiên là tất cả hổn hợp 2 đồng vị: đồng vị 1 bao gồm số khối 79 chiếm 50,7% ; đồng vị 2 có số khối 81 chiếm 49,3%. Tính nguyên tử khối vừa đủ của brom.


Brom tất cả 2 đồng vị là 79br và71br Nguyên tử khối vừa đủ của Brom là 79,91.​a) Tính % số nguyên tử từng đồng vị của Brom?​b) Tính % cân nặng của79Br trong hợp chất CaBr2 (cho Ca = 40) ?​c) Biết đồng vị 79Br tất cả số hạt có điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không với điện là 26 hạt. Xác minh số hiệu nguyên tử của Brom ?


(a.Đặt:\%^79Br=aleft(a>0 ight)\Rightarrow\%^81Br=100\%-a\overlineNTK_Br=79,91\Leftrightarrow79a+81.left(100\%-a ight)=79,91\Leftrightarrow a=54,5\%\Rightarrow\%^79Br=54,5\%;\%^81Br=45,5\%)

b. Xác suất theo KL đồng vị 79Br trong phân tử CaBr2:

(54,5\%.dfrac70.91.279,91.2+40approx43,59\%)

c. 

(left{eginmatrixP=E\P+N=79\left(P+E ight)-N=26endmatrix ight.\Leftrightarrowleft{eginmatrixP+N=79\2P-N=26endmatrix ight.\Leftrightarrowleft{eginmatrixP=E=Z=35\N=44endmatrix ight.)


Đúng 1
bình luận (0)

Biết trong thoải mái và tự nhiên Brom gồm 2 đồng vị là Br với Br, nguyên tử khối vừa đủ của Br là 79,91. Search số nguyên tử của từng đồng vị trong tổng cộng 4000 nguyên tử Brom?


Lớp 10 Hóa học bài bác 2. Phân tử nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng...
0
1
giữ hộ Hủy

Nguyên tử khối vừa đủ của Brom là 79.91. Brom gồm 2 đồng vị, trong những số đó đồng vị ⁷⁹Br chiếm phần 54.5% số nguyên tử.a) Tính nguyên tử khối của đồng vị còn lạib) Tính % trọng lượng của đồng vị ⁷⁹Br bao gồm trong phân tử HBrO4

*


Lớp 10 Hóa học bài xích 2. Hạt nhân nguyên tử. Nhân tố hóa học. Đồng...
0
0
giữ hộ Hủy

Tìm nguyên tố % số nguyên tử từng đồng vị

a) Brôm (Br) có 2 đồng vị 79Br với 81Br, nguyên tử khối trung bình của Br là 79,99

b) Cacbon (C) gồm 2 đồng vị 12C cùng 13C , nguyên tử khối trung bình của C là 12,011

c) cân nặng nguyên tử vừa phải của Ne là 20,18 với Ne gồm hai đồng vị ứng với số khối là đôi mươi và 22.

d) Hiđro thoải mái và tự nhiên là tất cả hổn hợp của hai đồng vị 1H với 2H. Nguyên tử khối vừa phải của hidro là 1,008.


Lớp 10 chất hóa học
0
0
nhờ cất hộ Hủy
olm.vn hoặc hdtho
phongvantruyen.mobi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Tranh to màu công chúa đẹp

 • Vũ mai hương google drive

 • Ca nhạc nhảy không mặc quần áo

 • Quan hệ hai nước nhật bản

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.