... Việt Nam giới để truyện minh hoạ cổ tích +Tranh minh hoạ làm cho tác phẩm rõ hấp dẫn + Có thể vẽ tranh theo cốt truyện + Có thể vẽ theo tình tiết bật, hấp dẫn tác phẩm +Tranh minh hoạ có lời không ... tranh truyện cổ tích GV phân tích, nhận xét, bổ sung II Cách tạo dáng trang trí Hình - Tìm chọn nội dung - Tìm bố cục mảng chính, mảng phụ có Hoạt động Hướng dẫn học sinh cách minh hoạ tryện cổ ... Thiết Thời Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh bị tài gian liệu Hoạt động Hướng dẫn học I Quan sát, nhận xét sinh tìm chọn nội dung đề tài GV gợi ý học sinh: + Chọn truyện cổ tích Một số...

Bạn đang xem:


*

... giáo khoa * Kẹp vẽ, giấy vẽ * Bút chì, tẩy, màu vẽ LOGO Tiết 28 – Bài 28: VẼ TRANH MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCH MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCH I - Tìm chọn nội dung đề tài Em quan sát tranh Cho tranh minh ... Tranh minh họa truyện 04 cổ tích Tranh05 động cổ Truyện 03 tranh đại Tranh dân gian 06 MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCH I - Tìm chọn nội dung đề tài A B Như tranh minh họa? Nét vẽ, hình, màu sắc tranh minh ... tích mà em biết? MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCH I - Tìm chọn nội dung đề tài MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCH I - Tìm chọn nội dung đề tài MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCH I - Tìm chọn nội dung đề tài Tranh minh hoạ có cách...
*

... đốt BÀI 28 Vẽ Tranh Cách vẽ: - Vẽ phác chì - Vẽ hình sát với nội dung truyện - Vẽ màu hài hòa phù hợp với nội dung truyện Minh họa: Cây tre trăm đốt BÀI 28 Vẽ Tranh Minh họa: Cây tre trăm đốt BÀI ... truyện - Chọn ý thể rõ nội TRANH HÌNH ẢNH dung truyện PHỤ - Tìm hình ảnh làm rõ nội dung truyện - Tìm hình ảnh phụ cho tranh sinh động TRANH Minh họa truyện cổ tích Tấm Cám Ngô Mạnh Lân BÀI 28 ... TRUYỆN CỔ TÍCH TẤM CÁM CÂY TRE TRĂM ĐỐT THẠCH SANH BÀI 28 Vẽ Tranh I/ TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI: - Tranh minh họa tranh vẽ theo nội dung truyện -Tranh minh họa góp phần thể...
*

... MINH HỌA TRUYỆN GÌ? TRUYỆN CỔ TÍCH: CÓC KIỆN TRỜI BÀI 28 Vẽ Tranh * TRUYỆN CỔ TÍCH: THẠCH SANH BÀI 28 Vẽ Tranh * TRUYỆN CỔ TÍCH: NÀNG BẠCH TUYẾT VÀ BẢY CHÚ LÙN BÀI 28 Vẽ Tranh * TRUYỆN CỔ TÍCH: ... động TRANH Minh họa truyện cổ tích Tấm Cám Ngô Mạnh Lân BÀI 28 Vẽ Tranh II/ CÁCH VẼ TRANH: Tìm hiểu nội dung: Cách vẽ: - Vẽ phác chì Minh họa: Cây tre trăm đốt BÀI 28 Vẽ Tranh Cách vẽ: - Vẽ phác ... Minh họa: Cây tre trăm đốt BÀI 28 Vẽ Tranh Minh họa: Cây tre trăm đốt BÀI 28 Vẽ Tranh CÂU SỐ CÂU SỐ CÂU SỐ BÀI 28 Vẽ Tranh III/ BÀI TẬP : Em vẽ tranh minh họa truyện cổ tích mà em thích nhất? TRƯỜNG...
*

... BÀI 28 PHẦN 01 Tranh tĩnh vật Tranh đề tài 02 Tranh minh họa 04 Tranh 05 động cổ Tranh 03 hồn liên Tranh dân gian 06 Như tranh minh họa? • Nét vẽ, hình, màu sắc tranh minh họa? • Hãy ... VẼ MÀU B3:VẼ HÌNH III Bài tập  Vẽ tranh minh họa cho tình tiết bật truyện cổ tích mà em thích Dặn dò  Đọc trước 29 “Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu trường phái Hội họa Ấn Tượng” ... PHẦN  - - B1 Tìm nội dung Nắm nội dung câu truyện tác phẩm, chọn lựa tình tiết ưa thích Hình dung hình ảnh đònh vẽ tranh ví dụ :minh họa truyện cổ tích Bạch tuyết lùn Trích đoạn: Những ngày...
*

... tranh minh họa? (4đ) Nét vẽ, hình, màu sắc tranh minh họa? (4đ) Hãy kể tên số truyện cổ tích mà em biết? (2đ) I TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI - Tranh minh họa tranh vẽ theo nội dung câu truyện, ... cho nội dung sáng rõ hơn, hấp dẫn - Nét vẽ, hình màu sắc tranh minh họa thường mang đậm tính trang trí tượng trưng - Truyện cổ tích: Tấm Cám, Cây khế, Dế mèn phiêu lưu ký, Tây Du Ký, Thạch Sanh… ... chỉnh màu cho hợp lý, đảm bảo tính liên hoàn cho nội dung III Bài tập  Vẽ tranh minh họa cho tình tiết bật truyện cổ tích mà em thích Dặn dò  Đọc trước 29 “Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu trường...
... chuyện Có thể minh họa theo diễn biến (Nhiều tranh) chọn tình tiết hấp dẫn nhất, bật để minh họa (Một tranh) Tranh có thêm lời dẫn làm rõ nội dung tranh Tranh minh họa truyện cổ tích có đặc điểm ... cốt truyện cần có thêm hình ảnh minh họa để làm rõ không gian, thời gian, trang phục nhân vật, nhằm làm hấp dẫn nội dung ý nghĩa câu chuyện Vì việc minh họa cho truyện cần thiết Có thể minh họa ... câu chuyện cổ tích nước Em trời, Sự tích trầu cau, Thạch Sanh, Tấm Cám, Sự tích mà em Nàng kể đọc sách! giới Dã tràng, nghe Bạch Tuyết bảy lùn Một câu chuyện nhằm mục đích gì? Minh họa tranh...

Xem thêm: Cách Nhận Biết Con Gái Còn Trinh Có Ra Nước Không, Tổng Hợp Những Cách Nhận Biết Con Gái Còn Trinh


... tranh minh họa? (4đ) Hãy kể tên số truyện cổ tích mà em biết? (6đ) TIẾT 28: VẼ TRANH MINH HOẠ TRUYỆN CỔ TÍCH I TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI • Như - Tranh minh hoạ tranh vẽ theo nội dung câu truyện, ... tập  Vẽ tranh minh họa cho tình tiết bật truyện cổ tích mà em thích TIẾT 28: VẼ TRANH MINH HOẠ TRUYỆN CỔ TÍCH I TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI - Tranh minh hoạ tranh vẽ theo nội dung câu chuyện, ... theo nội dung câu truyện, tranh minh hoạ? văn hay, số tác phẩm • Hãy kể tên nhằm làm cho nội dung sáng số truyện cổ tích rỏ hơn, hấp dẫn mà em biết? - Truyện cổ tích: Tấm cám, Thạch sanh, Cơ bé...
... tranh Minh hoạ truyện cổ tích I Tìm chọn nội dung đề tài: II Cách vẽ tranh - Tìm chọn nội dung đề tài - Phác bố cục - Vẽ chi tiết - Vẽ màu Mĩ thuật: Tiết 28- Bài 28: Vẽ tranh Minh hoạ truyện cổ tích ... thuật: Tiết 28- Bài 28: Vẽ tranh Minh hoạ truyện cổ tích I Tìm chọn nội dung đề tài: - Tranh minh hoạ làm cho nội dung tác phẩm rõ hấp dẫn người đọc - Minh hoạ theo cốt truyện vẽ theo tình tiết bật, ... thuật: Tiết 28- Bài 28: Vẽ tranh Minh hoạ truyện cổ tích I Tìm chọn nội dung đề tài: - Tranh minh hoạ làm cho nội dung tác phẩm rõ hấp dẫn người đọc - Minh hoạ theo cốt truyện vẽ theo tình tiết bật,...
... dung đề tài minh họa truyện cổ tích Minh hoạ theo cốt truyện Minh hoạ theo tình tiết bật,hấp dẫn 1a 1b 1c Bi 28 vẽ tranh minh họa truyện cổ tích I.Tìmvà chọn nội dung đề tài II.Cách minh họa truyện ... Giang Bài 28 vẽ tranh minh họa truyện cổ tích I.Tìm chọn nội dung đề tài Bài 28 minh họa truyện cổ tích vẽ tranh I.Tìm chọn nội dung đề tài Tranh minh họa lời dẫn Tranh minh họa có lời dẫn Bài ... tích B1.Tìm chọn nội dung Minh hoạ truyện thánh gióng Bi 28 vẽ tranh I.Tìmvà chọn nội dung đề tài II.Cách minh họa truyện cổ tích B1.Tìm chọn nội dung B2.Tìm bố cục minh họa truyện cổ tích Bi...
... dung đề tài minh họa truyện cổ tích Minh hoạ theo cốt truyện Minh hoạ theo tình tiết bật,hấp dẫn 1a 1b 1c Bi 28 vẽ tranh minh họa truyện cổ tích I.Tìmvà chọn nội dung đề tài II.Cách minh họa truyện ... tiết học Bài 28 vẽ tranh minh họa truyện cổ tích I.Tìm chọn nội dung đề tài Bài 28 minh họa truyện cổ tích vẽ tranh I.Tìm chọn nội dung đề tài Tranh minh họa lời dẫn Tranh minh họa có lời dẫn Bài ... tích B1.Tìm chọn nội dung Minh hoạ truyện thánh gióng Bi 28 vẽ tranh I.Tìmvà chọn nội dung đề tài II.Cách minh họa truyện cổ tích B1.Tìm chọn nội dung B2.Tìm bố cục minh họa truyện cổ tích Bi...
... TRANH MINH HOẠ TRUYỆN CỔ TÍCH I – Tìm chọn nội dung đề tài Em kể số chuyện cổ tích mà em biết? Truyện Cổ tích Nước BÀI 28 VẼ TRANH MINH HOẠ TRUYỆN CỔ TÍCH I – Tìm chọn nội dung đề tài Tranh minh ... đích tranh minh hoạ gì? Làm cho nội dung sáng rõ, hấp dẫn người đọc BÀI 28 VẼ TRANH MINH HOẠ TRUYỆN CỔ TÍCH I – Tìm chọn nội dung đề tài Em kể số chuyện cổ tích mà em biết? Truyện Cổ tích Việt ... Tranh minh hoạ có lời dẫn (nhưng cô đọng,súc tích) Tranh minh hoạ lời dẫn BÀI 28 VẼ TRANH MINH HOẠ TRUYỆN CỔ TÍCH I – Tìm chọn nội dung đề tài Hình Hình Hình Hình BÀI 28 VẼ TRANH MINH HOẠ TRUYỆN CỔ...

Xem thêm: Những Hình Ảnh Các Bộ Phận Cơ Thể Người Đầy Đủ Hình Ảnh Và, Bản Đồ Cơ Thể: Bạn Đã Hiểu Rõ Về Cơ Thể Của Mình


... TRANH MINH HOẠ TRUYỆN CỔ TÍCH I – Tìm chọn nội dung đề tài Em kể số chuyện cổ tích mà em biết? Truyện Cổ tích Nước BÀI 28 VẼ TRANH MINH HOẠ TRUYỆN CỔ TÍCH I – Tìm chọn nội dung đề tài Tranh minh ... TRANH MINH HOẠ TRUYỆN CỔ TÍCH I – Tìm chọn nội dung đề tài II- Cách vẽ III – Thực hành: Vẽ tranh minh hoạ cho truyện cổ tích mà em thích vào giấy A4 Vẽ màu tự BÀI 28 VẼ TRANH MINH HOẠ TRUYỆN CỔ TÍCH ... Tranh minh hoạ có lời dẫn (nhưng cô đọng,súc tích) Tranh minh hoạ lời dẫn BÀI 28 VẼ TRANH MINH HOẠ TRUYỆN CỔ TÍCH I – Tìm chọn nội dung đề tài Hình Hình Hình Hình BÀI 28 VẼ TRANH MINH HOẠ TRUYỆN CỔ...
Từ khóa: vẽ anh minh họa truyện cổ tích lớp 8vẽ tranh minh họa truyện cổ tích lớp 8minh họa truyện cổ tích việt nam lớp 8tranh minh họa truyện cổ tích lớp 8giao an vẽ tranh minh họa truyện cổ tích lớp 8mĩ thuật 8 vẽ tranh minh họa truyện cổ tíchmĩ thuật 8 bài 28 vẽ tranh minh họa truyện cổ tíchgiao an mi thuat 8 moi nhat bai minh hoa truyen co tichminh họa truyện cổ tíchminh họa truyện cổ tích cô bé lọ lemminh họa truyện cổ tích cây tre trăm đốtvẽ minh họa truyện cổ tíchminh họa truyện cổ tích thạch sanhminh họa truyện cổ tích việt namminh họa truyện cổ tích ai mua hành tôiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Chuyên mục: Đọc Truyện